Voeg strategische denkkracht toe

In deze snel veranderende, fluïde wereld gaat het niet langer om ‘nieuw’, maar om relevant zijn in de context van jouw klant. Met alleen een heldere missie en visie ben je er nog niet in deze tijd van diepgaande verandering en ontwrichtende paradoxen. Grondig begrip van de tijdgeest en de daaruit volgende drijfveren van de consument zijn onmisbare ingrediënten voor succes.

Consultant

Als consultant is Christine met haar associatieve en scherpzinnige denkkracht, een waardevolle partner bij strategie en beleid. Vanuit het perspectief van de tijdgeest ziet zij nieuwe invalshoeken en andere aanvliegroutes. Met die expertise kan zij, als extern creatief intellect, vanuit de kern van de organisatie waarde toevoegen. Als sparringpartner of als side-kick in constructieve dialoog, van binnenuit, op beleidsniveau. Kort en krachtig. Met raad en daad. Dus geen dikke rapporten maar concrete, portfolio doorvertalingen. Op deze manier kunnen processen versnellen en kan er constructief geanticipeerd worden. In bijna iedere context van brands, retail, food, lifestyle, hospitality, vastgoed, zorg en onderwijs.

"Bij Jumbo zetten we de klant op 1. In deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat je feilloos de tijdgeest aanvoelt. Christine is daarbij voor ons een waardevol kompas"

Colette Cloosterman-van Eerd
Chief Commercial Officer Jumbo

linking your [brand] purpose to shifting consumer needs

Consultancy Knipkaart:

Vier dagdelen met Christine
op afspraak
op maat
flexibel
concreet
toegepast

Christine als sparring partner?

THE FUTURE OF RETAIL IN ONE SENTENCE

Transform the store into a stage
to tell your story
let the staff be connoisseurs
and in-store influencers
who can connect your customers
to the community around your concept,
create an attractive e-halo
and let instagram be your shop window