Trenddag NII

Op dinsdag 5 november spreek ik op de trenddag bij NII lid Auping. In het hart van […]

UvA Academy Masterclass: Future of Strategy

Dit is een programma over toekomstdenken, over voorspellen, voorzien en zelfs verzinnen. Over het omgaan met onzekerheid, mixed realities en bijkomende chaos en complexiteit, waarin je je afvraagt op wie en wat je nog kunt vertrouwen.

Consumer Trends event

Op 8 oktober spreek ik op het Appletizer Consumer Trends event bij Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Aan de hand van unieke voorbeelden praat ik je bij over de belangrijkste consumententrends op het raakvlak van strategie, concept, Retail en marketing.

Nieuwe methode: Mindsets

Deze methode helpt je om datgene wat gedefinieerd is in de missie, visie en de brand identity te vertalen naar een collectief merk-, én stijlbewustzijn.

De normen en waarden van een algoritme

Eén vraag aan twee verschillende chatbots bleek voldoende om de online wereld op z’n kop te zetten. Op de input ‘Ik ben verdrietig’ gaven de Engelstalige Google Assistant en de Russischtalige Alisa een totaal verschillend antwoord.

Three step strategic plan; Anchor-Align-Act

Hoe groter en complexer het systeem hoe belangrijker het wordt om te weten wie je bent, wat je morele kader is, waar je staat en met wie je de verbinding aangaat in welke context. Dat vraagt om een perspectiefwissel van ‘normen van buitenaf’ naar ‘waarden van binnenuit’. Dat geldt voor mensen en voor organisaties.