Consumententreds – 2015

Alle parameters van de huidige tijd zijn gelaagd en multidimensionaal. En ook nog eens variabel en dynamisch. Als persoon kunnen we op meerdere niveaus en kanalen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Trendrede 2014

Nederland vernieuwt van onderaf. Er ontstaat zo langzamerhand een stuwmeer in Nederland, een stuwmeer aan […]

Trendrede 2013

Die Maya’s. Wat blijkt? Ze hadden gelijk. De wereld vergaat. Er is niet alleen sprake […]

Trendrede 2012

De toekomst komt in golven. Ontwikkelingen komen tot een hoogtepunt om vervolgens overspoeld te worden […]

Trendrede 2011

De Trendrede maakt de onderstroom binnen de actualiteit van vandaag manifest, we kiezen bewust niet […]