PRINCIPLES OF PROGRESS

consumer drivers discovered

Consumententrends worden aangestuurd door (onbewuste) drijfveren, verlangens en wensen, die ontstaan in reactie op de tijdsgeest. De tijdsgeest wordt gedefinieerd het spanningsveld waarin we leven. Het spanningsveld waarin we leven wordt gedefinieerd door invloeden uit [geo-]politiek, cultuur, economie, ecologie, technologische-, en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Basis voor consumententrends

Het doorgronden van de tijdsgeest is daarmee de eerste stap naar het raken van de juiste snaar bij de consument. Het gaat erom de relevante omgevingsfactoren te filteren uit de overweldigende hoeveelheid gebeurtenissen in dit turbulente tijdsframe. Wanneer we inzoomen op deze omgevingsfactoren ontdekken we de specifieke invloeden, die effect hebben op wat we als mens willen of nodig hebben. Daar ligt de basis van de consumententrends.

Principles of Progress

We leven in een onstuimige tijd. Net als in de natuur gaat de overgang van de ene naar de andere fase gepaard met turbulentie. Dat is opwindend én angstig tegelijkertijd. Want er gebeuren mooie nieuwe dingen, maar we zien ook dat de weerstand tegen die vernieuwing extreme vormen aanneemt. En er zijn meer paradoxen. De wereld om ons heen wordt steeds meer fluïde, doordat allerlei grenzen vervagen en tegelijkertijd neemt de verbrokkeling van de vaste grond onder onze voeten toe en daarmee de vervreemding. Er is een grote systemische shift gaande en met het voortschrijden daarvan neemt de weerstand daartegen in hevigheid toe.

Wat zijn de voorwaarden voor het overstijgen van die paradoxen?

Wat zijn The Principles of Progress?

Het antwoord op deze vragen legt de meest relevante consumenten drijfveren bloot.

En wie de drijfveren kent, kan de vraag voorzien.

Wie de vraag doorgrondt kan het relevante antwoord formuleren.

#1 CULTIVATE COMPASSION for common ground and inclusivity

#2 SYNC WITH NATURE to sustain the planet

#3 DEFINE DIRECTION while navigating the liquid reality

#4 SPARK THE SOUL for memorable moments

Aan de hand van deze vier domeinen kan de toekomst verkend worden. Wat impliceren deze trends voor mijn organisatie? Hoe vertaal ik deze inzichten naar mijn eigen sector? Op welke manier implementeer ik innovaties? En ik welk tempo?

CULTIVATE COMPASSION gaat over de dialoog aangaan, nieuwe samenwerkingen opzoeken, bruggen bouwen in een verdeelde wereld en het contact tussen mensen repareren, gelijkheid en broederschap. Solidariteit en delen.

SYNC WITH NATURE gaat over het zoeken naar duurzame harmonie met de natuur en de planeet, het reduceren van afval, het zoeken naar nieuwe grondstoffen en nieuwe manieren van consumeren en produceren.

DEFINE DIRECTION gaat over weten wie je bent, waar je voor staat en waar je naar toe wilt. Bepalen in welk tempo je waar aan mee doet. Het systeem doorgronden, complexiteit reduceren, down shifting. Voor dit Principle of Progress gebruiken wij de Ancho-Align-Act methode.

SPARK THE SOUL gaat over schoonheid en verwondering, verhalen en verbeeldingskracht. Magie en betovering, surréalisme en symbolisme. Immersive multi sensory experiences. Intuitie en everyday spirituality.

BE INSPIRED

Sign up for the newsletter!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.