Shifting Perspectives

De huidige tijd staat in het teken van beweging en verschuiving; letterlijk en figuurlijk.

De wereld transformeert naar een nieuw tijdperk met alle opwinding van dien. Afhankelijk van het perspectief kan dat als positief of negatief ervaren worden: vanuit de aarde en het milieu gezien leven we in blessuretijd, vanuit wetenschap en technologie daarentegen juist in een opwindende ‘prototijd’ en vanuit de mens gezien bevinden we ons in een Pre-naissance, een voorfase van een nieuwe periode in de ontwikkeling van de mens.

Een nieuwe periode, waarin een meer holistisch perspectief nodig is omdat het besef toeneemt dat we allemaal onderdeel zijn van één groot mondiaal  (eco-) systeem en dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de gehele keten.

Daarnaast krijgen we er steeds meer dimensies bij: virtueel, analoog, als mens of als virtividu of mengvorm daarvan door tech embodiment. Daarom is het hebben van een duidelijke context essentieel. Context als kader, betekenisgever, relevantiefilter en bestaansrecht.

Menselijke maat

Het consumentengedrag in reactie op de tijdsgeest kenmerkt zich door het verlangen naar de menselijke maat. De menselijke maat als tegenwicht en om weer in contact te komen met onszelf in een voortrazende wereld. We vinden houvast in oer menselijke, archetypische drijfveren en dat zijn tevens de belangrijkste consumententrends, onderling verbonden als een drie-eenheid, samen de context waarbinnen alles gebeurt.

> Direction; behoefte aan overzicht, richting en houvast.

> Connection; behoefte aan empathie, sociale betrokkenheid, ergens een onderdeel van zijn.

> Context: behoefte aan zingeving en betekenis, een verhaal, een kader.

Direction; gaat over behoefte aan grip. Overzicht, richting en houvast. Wijsheid. Wie ben ik, wat is mijn positie, waar wil ik heen, in welk tempo en vanuit welk perspectief. We gaan op zoek naar structuur door ritme en rituelen. Aandacht, ergens de tijd voor nemen, af en toe een rustmoment creëren om de batterij weer op te laden. We willen weer ál onze zintuigen gebruiken en niet alleen de ogen, die moe worden van de visuele overdaad en onze vingertoppen, die zo veel en zo vaak alleen het glas van een touchscreen voelen. Ook gaan we kijken wat we kunnen loslaten van het oude en wat we meenemen omdat het essentieel is. Opruimen, ordenen, archiveren, koesteren wat ‘mag blijven’.

Connection; de mens is een social creature, wil zich ergens een onderdeel van voelen. Samen-zijn; togetherness. Kleine cirkels van vertrouwen, gelegenheidscoalities, samenredzaamheid, deelsystemen, peer to peer communities.  Verbondenheid ervaren met een stijl, cultuur of de natuur en wat we eten. ‘Food is the biggest social media’  Het besef groeit we allemaal onderdeel zijn van één groot mondiaal  (eco-) systeem en dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de gehele keten. Co-exist, CO-everything. Aandacht, empathie, compassie en vriendelijkheid zijn belangrijke [voor]waarden.

Context: Hier draait het om de behoefte aan betekenis, een kader, een context. Maar ook aan het verhaal ergens achter en de eigen identiteit. Hoe draag ik die uit. Hoe vertel ik mijn oude verhaal in de nieuwe taal van morgen?

Dat manifesteert zich in nieuwe composities met oude ingrediënten, concept stores, tastbare verzamelingen ‘van dingen, die voorbij gaan’. Een context kan zijn: kunst, fantasie, verbeelding, het kind in onszelf, ontwapenendheid,  lol maken, spelen, cultiveren van alledaagsheid of zelfs onnozelheid.

Sign up for the newsletter!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.