In mijn nieuwe boek MAKING SENSE laat ik zien wat het spanningsveld is tussen de vele paradoxen van deze tijd en hoe de mens/consument daarop reageert. Er zijn er veel, maar om één belangrijke te noemen; we zijn meer verbonden dan ooit maar we vóelen ons minder verbonden dan ooit. Eenzaamheid is een groot probleem van deze tijd evenals mensen, die zich niet gehoord voelen. In blinde behoefte aan houvast sluiten mensen zich aan bij gepolariseerde standpunten, want ‘die zijn tenminste duidelijk’. Wat we nodig hebben is de dialoog, luisteren naar elkaar, elkaar laten uitspreken en met respect bejegenen. Een hoopvol voorbeeld daarvan liet Diederik Gommers zien in gesprek met Famke Louise bij Jinek. En we kunnen allemaal zien wat een mooi, constructief vervolg dat heeft gekregen.

Lees meer over de tijdgeest en de veranderende mens/consument in MAKING SENSE

#tijdgeest #paradoxen #strategie