Strategie bepalen in een snel veranderende wereld

Hoe groter en complexer het systeem hoe belangrijker het wordt om te weten wie je bent, wat je morele kader is, waar je staat en met wie je de verbinding aangaat in welke context. Dat vraagt om een perspectiefwissel van ‘normen van buitenaf’ naar ‘waarden van binnenuit’. Dat geldt voor mensen en voor organisaties. De skills, die daar voor nodig zijn, gaan over introspectie en reflectie, het vermogen om je écht te verbinden en commitment aan te gaan en de durf om daar naar te leven en handelen. En dat zijn precies de drie onderliggende domeinen van waaruit ons THREE-STEP-STRATEGIC-PLAN kan worden aangestuurd.

– ANCHOR
– ALIGN
– ACT

ANCHOR gaat over introspectie en reflectie, een moreel kader kiezen en eigen uitgangspunten formuleren. Wie ben ik en waar sta ik. Hoe vind ik in deze veeleisende multidimensionale tijd vol afleiding de juiste balans voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

Wat levert Anchor op?

• Helderheid over je bestaansrecht, essentie, identiteit
• Een beeld van je [merk-]waarden
• Voorwaarden waaronder je kunt gedijen

ALIGN gaat over het verlangen naar échte verbinding. Zoeken naar gelijkgestemden in betekenisvolle kaders, die richting geven en het individuele overstijgen. Bonding en engagement. Het gevoel om ergens een onderdeel van te zijn, resoneren en synchroniseren, ook met de natuur. De vraag, die tijdens dit traject beantwoord moet worden is: Hoe verbind je de uitkomst van Anchor met:
• Je ambitie, je doel, het gekozen punt aan de horizon
• Je team en alle andere medewerkers
• Je partners, waarmee je samenwerkt om dat punt aan de horizon te bereiken.

Wat levert Align op?

• Helder kader waarbinnen strategie, product of beleid ontwikkeld kunnen worden
• Keuze kader; wat doen we wel en wat doen we niet (en waarom)
• De implicaties daarvan voor de organisatie
• Duidelijke bakens om langs te navigeren (strategie)
• Duidelijke begrenzing van de (vaar)route
• Duidelijkheid over samenwerkingen
• Verbinden van medewerkers met de merkwaarden van de organisatie (shared values)

ACT gaat over impact hebben vanuit je eigen DNA in de context van de tijdgeest. Door in te spelen op de tijdgeest vanuit jouw DNA [anchor] en gekozen punt aan de horizon [align] kan je van betekenis zijn voor je consument. Aan de hand van de Principles of Progres uit de tijdgeest analyse van Christine Boland wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Sommige ideeën kunnen direct worden uitgevoerd, andere vragen om een lange termijn strategie.

Wat levert Act op?

• Nieuwe ideeën en inzichten in de implicaties daarvan voor beleid en organisatie
• Een plan van aanpak of concept met de bijpassende tone of voice.
• Briefing voor een bureau of vormgever indien gewenst
• Briefing voor bureau

Wij stellen voor iedere opdracht een passende ‘gelegenheidscoalitie’ samen uit onze zwerm van specialisten op het gebied van food, packaging, lifestyle, fashion, strategie en merk. Op deze manier hebben we al voor veel merken en organisaties de koers kunnen aanscherpen.

Sign up for the newsletter!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.